Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania gazu ziemnego, budowy i eksploatacji gazociągów.

Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą transportu gazu, eksploatacji sieci gazowych, energetyki gazowej, a także podstaw ekonomii w gazownictwie. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów.

W trakcie studiów omawiane będą, m.in. następujące zagadnienia:

 • sektor energetyczny Polski,
 • podstawy gazownictwa,
 • urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce,
 • projektowanie sieci gazowych,
 • metody sterowania systemami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazu,
 • symulacje sieci gazowych,
 • najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w budowie gazociągów,
 • zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie,
 • charakterystyka gazowych jednostek kogeneracyjnych,
 • prawne aspekty funkcjonowania sektora gazowego,
 • użytkowanie i spalanie gazu ziemnego,
 • ochrona środowiska w gazownictwie.

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.) Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.15–17.30). Za zgodą uczestników istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie on-line.

Termin zgłoszeń:

do 25 IX 2022 r.

Wymagane dokumenty: [Pliki do pobrania]

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

Liczba miejsc:

30

Opłata całkowita za studia (2 semestry):

4900 zł.